วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

ค่านิยม “ต้องมีทุกอย่างก่อนอายุ 30” : ภาระหรืออิสระ?

13 พ.ย. 2023
12

ค่านิยม “ต้องมีทุกอย่างก่อนอายุ 30” : ภาระหรืออิสระ?

ค่านิยม “ต้องมีทุกอย่างก่อนอายุ 30” : ภาระหรืออิสระ?

ในปัจจุบันมีค่านิยมที่แพร่หลายในหมู่คนรุ่นใหม่ว่า ต้องทําทุกอย่างให้สําเร็จก่อนอายุ 30 ปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การงาน การแต่งงาน หรือการมีลูก ค่านิยมนี้เกิดขึ้นจากแรงกดดันทางสังคมและความคาดหวังของพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกมีความสําเร็จในชีวิตก่อนที่จะแก่เกินไป

ข้อดีของการทําทุกอย่างให้สําเร็จก่อน 30 ปี คือ ทําให้เรามีเป้าหมายในชีวิต ตั้งใจทํางานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้สะสมประสบการณ์และความมั่นคงในชีวิตก่อนวัยผู้ใหญ่ อีกทั้งยังมีเวลาในการเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นใหม่ หากสิ่งที่ทําไปไม่ประสบความสําเร็จ

อย่างไรก็ตาม การกําหนดตัวเองให้ต้องทําสิ่งต่างๆ ให้สําเร็จก่อนวัย 30 ปี ก็อาจสร้างความกดดันและเป็นภาระมากเกินไปสําหรับบางคน เพราะชีวิตและความสําเร็จไม่ได้มีสูตรตายตัว ทุกคนมีจังหวะและช่วงเวลาที่เหมาะสมของตัวเอง บางคนอาจประสบความสําเร็จในช่วงวัย 40 หรือ 50 ก็ได้

สรุปแล้ว ค่านิยมที่ต้องทําทุกอย่างให้สําเร็จก่อน 30 ปี อาจเป็นแรงผลักดันที่ดี แต่ก็ไม่ควรมองข้ามความสามารถและโอกาสของแต่ละบุคคล สําคัญที่สุดคือการมีความมั่นใจและพยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องสําหรับตัวเอง ไม่ว่าจะทําสําเร็จเมื่อไรก็ตาม