วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567

ดันบ่อนการพนันและเว็บพนันออนไลน์ถูกกฏหมาย

ดันบ่อนการพนันและเว็บพนันออนไลน์ถูกกฏหมาย

ดันบ่อนการพนันและเว็บพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย

เป็นข่าวที่ต้องบอกว่ามีผู้คนจำนวนมากในความสนใจหลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงลงประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง “ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร” (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจ “บ่อนการพนันและคาสิโนออนไลน์ถูกกฎหมาย” เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวยังประเทศไทย ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา บ่อนการพนันและเว็บพนันออนไลน์ผิดกฎหมายนั้นเอง

บ่อนผิดกฏหมาย

ทั้งนี้จะต้องแต่ตั้งคณะกรรมาธิการรวมทั้งหมด 60 คน เพื่อพิจารณาศึกษาการเปิด บ่อนคาสิโนถูกกฏหมาย และการจัดเก็บรายได้และภาษีจากบ่อนคาสิโนและคาสิโนออนไลน์ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 49

ก็ต้องมาติดตามกันดูต่อไปว่า ข่าวดังกล่าวนี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงแค่ไหน เพราะธุรกิจดังการมีผลประโยชน์ค่อนข้างมาก ดังนั้นการที่จะทำให้ถูกต้องตามกฏหมายจะต้องมีผู้คนจำนวนมากเสียผลประโยชนจากธุรกิจดังกล่าว